LAMMINAHON KYLÄ

 
 

Lamminahon kylä sijaitsee
n. 5-15 km:n etäisyydellä Pyhäsalmen taajamasta.

Kylän asukasluku on 345 (31.12.2004) yli 65-vuotiaita 21%, 25 - 64-vuotiaita 52% ja
alle 25 -vuotiaita 27%.


Kylän asujaimisto ja elinkeinot
eivät oleellisesti poikkea muista kylistä. Kylä on kuitenkin Pyhäjärven vanhimmasta päästä väkimäärän kehityksen ja palvelu-varustuksen suhteen arvioituna.
Liikenneyhteydet ovat kylää halkovan valtatien ansiosta hyvät ja laajaa kylää palveleva tiestö on kokonaisuudessaan tyydyttävä.

Kylän palveluvarustukseen kuuluvat
koulu, valaistu kuntorata, vuokra-asuntoja varten rivitalo, yleisiä uimarantoja, leirintäalue sekä 1999 valmistunut hiihtomaja. Kylän alueelle sijoittuu laajoja metsiä, voimakkaita maatiloja sekä runsaasti ranta-alueita ranta-asutuksineen.

 


 [ Tarkempi kartta tästä ]

Vilkkaasta yritystoiminnasta mainittakoon erikoisuutena lahja- ja käyttöesineisiin erikoistunut puuverstas. Kylästä löytyy myös tekstiilitöiden osaajia.